2 Tekoälyn tärkeimmät nousevat trendit, 2023

2 Tekoälyn tärkeimmät nousevat trendit, 2023

Aiempien vuosikymmenten aikana tekoäly (AI) on tullut osaksi melkein jokapäiväistä elämäämme ja yhteiskuntaamme. Tekoäly on erilaisten teknisten ohjelmien, kuten pelaa online casino NetBet, Alexan ja Sirin kaltaisten virtuaaliassistenttien sekä chatbottien päällikkö.

Tekoälyllä on ollut valtava rooli myös itseohjautuvien autojen ja automatisoitujen teollisuuskoneiden kehityksessä ja toiminnassa. Siksi ei ole niin helppoa olla vähemmän huolissaan tekoälyn vaikutuksista elämäämme.

Koneoppiminen on tämän päivän teknologiaa, jota käytetään tekoälyn saavuttamiseen. Koneoppiminen toimii periaatteessa käyttämällä kehittyneitä ohjelmistoalgoritmeja, jotka useimmissa tapauksissa on suunniteltu suorittamaan vain tietty tehtävä.

Tehtävä voi olla kielten kääntäminen, kysymyksiin vastaaminen tai reittiopastus. Ajan myötä tämä tekoälyn osa-alue kehittyy asteittain hyvin tehtäviensä suorittamisessa, koska se altistuu usein suurelle määrälle dataa, joka lisääntyy ajan myötä.

Seuraavat ovat uusimmat tekoälytrendit, jotka rakastat tietää vuonna 2023.

Generatiivinen tekoäly

Tekoäly tunnetaan yleisesti kyvystään automatisoida rutiineja ja suorittaa toistuvia tehtäviä. Loppujen lopuksi tämä on aina sitä, mitä ihmiset ajattelevat tekoälystä, kun heitä pyydetään kertomaan, miksi tekoäly on niin hyödyllinen kuin se on. Tämä on tietysti aina totta, mutta tekoälytutkimuksessa on kasvava ala, joka keskittyy pääasiassa ihmisten luovuutta jäljittelevien sovellusten kehittämiseen. Tämä operaatio on ainutlaatuinen, jota ei ole koskaan nähty, koska luovuus on osa ihmistä, joka kuuluu ainutlaatuisten taitojen alle.

Generatiivisen tekoälyn algoritmit toimivat ottamalla jo saatavilla olevat tiedot, kuten äänet, videot tai kuvat, jopa tietokonekoodin. Se käyttää näitä tietoja kehittääkseen uutta sisältöä, jota ei ole koskaan nähty tai koettu analogisessa maailmassa.

GPT-3 on yksi näistä generatiivisista tekoälymalleista. OpenAI on mallin pääkehittäjä. Se toimii luomalla tekstejä, jotka proosa sulkeutuu myöhemmin varmistaakseen, että ne muistuttavat ihmisten manuaalisesti luomia tekstejä. GPT-3:ssa on muunnos nimeltä DALL-E, jota käytetään pääasiassa kuvien luomiseen.

Selitettävä ja eettinen tekoäly

On useita syitä, miksi selitettävän ja eettisen tekoälymallin kehittäminen on tärkeää. Tämä johtuu siitä, että monet ihmiset luottavat vähemmän useimpiin tällä hetkellä käytettäviin tekoälytyökaluihin. Tämä tekoälyn toiminnan ristiriita johtuu siitä, että tekoäly tarvitsee paljon dataa, josta se oppii ja jonka ihmiset usein tarjoavat.

Useimmissa tapauksissa tekoälylle tarjotaan joitain arkaluontoisia tietoja, kuten talous- ja terveystietoja. Tällaisten tietojen avulla tekoäly voi suorittaa sen potentiaalisesti tehokkaimmat ja hyödyllisimmät toiminnot. Suuri yleisö (me) ei useinkaan luota tekoälyyn, kun meillä ei ole selkeää käsitystä siitä, kuinka tekoäly tekee päätöksiä. Tämän seurauksena emme voi tuntea oloaan turvalliseksi, kun tekoäly käsittelee arkaluontoisia tietojamme, mikä voi antaa sen hajota. Vuoden 2023 tekoälytiimi on kuitenkin omistautunut lopettamaan haasteet tekoälyn mustassa laatikossa.

Viimeinen ajatus

Tekoäly ja koneoppiminen ovat jokaisen tekniikan peruselementtejä. Tekoälytiimi on omistautunut luomaan sovelluksia, jotka ylittävät ihmisen kyvyt. Tuloksena on generatiivisen tekoälyn sekä selitettävän ja eettisen tekoälyn kehitys.